• หมวดหมู่: Food Container
    กล่องใส่อาหารประเภทประเภททั่วไปและแช่แข็งแล้วนำมาอุ่นในไมโครเวฟนั้นเราได้ผลิตได้หลากหลายรูปทรงซึ่งเหมาะกับความ ต้องการของตลาด หลากหลายด้วยสีสันของบรรจุภัณฑ์ และยังคงคุณภาพตลอดจนคุณสมบัติ และยังผ่านการตรวจสอบจาก ฝ่ายคุณภาพที่ได้มาตรฐานตามระบบ GMP , HACCP และ BRCIOP

    18 พ.ค. 2561

    ผู้ชม 215 ครั้ง

Engine by shopup.com