• หมวดหมู่: พรีฟอร์ม ( PREFORMS )
    พรีฟอร์ม PET การผลิตทางบริษํทเราคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลักเพื่อให้ได้ บรรจุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพเราจึงใช้ เครื่องจักรที่มีคุณภาพ สูงในการผลิตมาตรฐาน ยุโรป เรามีกำลังการผลิตที่สูงตามความต้องการของลูกค้า ขนาด Size 13.0g / 14.5g / 15.0g / 16.0g /17.0g เราผลิตตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

    02 ก.ค. 2561

    ผู้ชม 286 ครั้ง

Engine by shopup.com