ผู้นำองค์กร บริษัท พี อาร์ ซี พลาสต์ (ประเทศไทย) จำกัด

นโยบาย คุณภาพ 

มุ่งมั่นความเป็นเลิศในบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  

ความปลอดภัย ภายใต้กฎหมายสากล รับผิดชอบต่อสังคม 

พัฒนาบุคลากร รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมจริยธรรม 

สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

คุณ ณธีนนท์ ชัยสถาพร ( กรรมการบริหาร )

          "VISION WORK 2020" 
" เราจะเป็นผู้นำด้าน บรรจุภัณฑ์ "
            Prcplast.Co.ltd 

04 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 521 ครั้ง

Engine by shopup.com