พรีฟอร์ม ( PREFORMS )

หมวดหมู่: พรีฟอร์ม ( PREFORMS )

***Product List Prcplast ผลิตภัณฑ์ทุกขนาดเรามีพร้อมขาย และขยาย ตามลูกค้า***

Preforms Weight Neck Finish Picture มาตรฐานกำลังการผลิต

13.0 gms

 

 

ขนาดปาก 30/25 มีสีฟ้าและสีใส 5/10 ล้านชิ้น / เดือน

15.0 gms

ขนาดปาก 30/25 มีสีฟ้าและสีใส 5/10 ล้านชิ้น / เดือน

16.0 gms

 

ขนาดปาก 30/25 มีสีฟ้าและสีใส 5/10 ล้านชิ้น / เดือน
17.0 gms ขนาดปาก 30/25 มีสีฟ้าและสีใส 5/10 ล้านชิ้น / เดือน
*16.0 gms. ขนาดปาก 1881/28 mm สีใส 10/15 ล้านชิ้น / เดือน

*17.5 gms.

 

ขนาดปาก 1881/28 mm สีใส 10/15 ล้านชิ้น / เดือน

02 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 285 ครั้ง

Engine by shopup.com